Näin säästämme sähköä yhdessä

Vit stickkontakt mot blå bakgrund.
Täältä löydät tietoa siitä, miten kunnan toiminnassa pyritään vähentämään sähköenergian käyttöä ja miten sinä yksityishenkilönä tai yrittäjänä voit säästää sähköä ja rahaa.

Sähkö- ja tehopulan vaara

Sähkömarkkinoilla vallitsee kriisitilanne ja on olemassa sähkö- ja tehopulan vaara. Sähkön hinnat ovat korkeat ja vaihtelevat voimakkaasti sekä tunneittain vuorokauden aikana että päivittäin. Pohjois-Euroopassa sähkön kysyntä kasvaa ns. lämmityskauden aikana auringonsäteilyn vähenemisen ja matalampien lämpötilojen vuoksi. Tällöin on säännöstelyn ja siten myös erittäin korkeiden sähkön hintojen vaara.

Nykyiset hintatasot eivät ole pitkällä aikavälillä kestävän kehityksen mukaisia ja palautuvat mitä todennäköisimmin huomattavasti matalammille tasoille. Nähtäväksi jää, milloin se tapahtuu ja mikä tulee normaaliksi uudeksi tasoksi. Energiajärjestelmien, sähköverkkojen ja laajamittaisen tuotannon rakentaminen ja ylläpito vie aikaa. Nopein tapa sähkön hintojen alentamiseen on, että sähkön käyttäjät toimivat joustavasti ja lyhyellä aikavälillä vähentävät käyttöään mahdollisimman paljon.

Lue lisää sähkön hintatilanteesta ja korkeiden sähkön hintojen syistä Gävle Energin verkkosivustolta

Gävlen kunta käyttää Styrel-menetelmää tunnistaakseen yhteiskunnalle tärkeät toiminnat, jotka on priorisoitava, jos sähköstä tulee pula. Teemme sen yhdessä muun muassa Gävleborgin lääninhallituksen, valtiollisten ja alueellisten viranomaisten sekä kunnassa toimivien yritysten kanssa. Sähköä tarvitaan sairaaloihin, terveyskeskuksiin ja apteekkeihin, autojen tankkaamiseen ja ruokaostoksiin, matkaviestinsignaalien lähettämiseen, radio- ja tv-ohjelmien tuotantoon yms.

Jos sähkön kysyntä ylittää tuotannon, voidaan sähköä joutua kytkemään irti osalta käyttäjiä. Se tapahtuu niin, että tehdään suunniteltu lyhyt virtakatkos, jolloin Ruotsin voimaverkot (Svenska kraftnät) arvioi

 • miltä maantieteelliseltä alueelta sähkön kulutusta tarvitsee kytkeä irti
 • miten paljon sähkön kulutusta kytketään irti
 • miten pitkä virtakatkon tarvitsee olla

Ruotsin voimaverkot antaa sitten ajankohtaisille sähköverkkoyhtiöille määräyksen irtikytkennän toimeenpanosta 15 minuutin kuluessa.

Styrel-priorisoinnin lisäksi Gävlen kunnalla on myös joitakin varavoimalaitoksia, joilla varmistetaan, että kunnan yhteiskunnalle tärkeät toiminnat saavat sähköä, vaikka sähköhuolto onkin suurelta osin lakannut toimimasta.

Jos olet toiminnassasi erittäin riippuvainen sähköhuollosta, vastaat itse siitä, kun tavallinen sähköverkko ei toimi.

Lue lisää Styrelistä Valtion energiaviraston (Energimyndigheten) verkkosivustolta

Näin kunta toimii

Gävlen kunta on jo pitemmän aikaa työskennellyt energiatehokkuuden parissa. Olemme vuodesta 2013 alkaen toimineet ympäristöstrategisen ohjelman mukaisesti kaikilla eri toiminta-alueillamme. Tämän ansiosta olemme muun muassa tehostaneet energiankäyttöä kuntakonsernin kiinteistöissä, toimitilat ja asunnot mukaan lukien, 21 prosenttia vuoteen 2009 verrattuna. Vuonna 2030 on tehokkuuden lisäyksen tavoitteena 30 prosenttia.

Lue lisää ympäristöstrategisesta ohjelmastamme ruotsiksi

Pyrimme yhdessä Gävle Energin kanssa löytämään ratkaisuja energiatehokkuudelle. Vaihdamme muun muassa jatkuvasti katuvalaistuksen lamppujen tilalle LED-lamput. Asentamalla yli 2500 uutta valopistettä vuonna 2022 olemme onnistuneet vähentämään kokonaissähkönkulutusta. Kehittelemme myös uutta sytytysjärjestelmää, jonka avulla valaistusta on helppo säätää.

Kunnan Kiinteistöyhtiö Gavlefastigheter on monen vuoden ajan tehnyt aktiivista ja järjestelmällistä työtä kehittääkseen energiatehokkuutta kohti selkeitä ja korkealle asetettuja tavoitteita. Gavlefastigheter on jo useita vuosia sitten vaihtanut sähkölämmön kaukolämpöön ja energiatehokkaisiin kalliolämpöpumppuihin.

Yhtiö varaa joka vuosi investointivaroja energiatehokkuuden lisäämiseen, esimerkiksi

 • Nykyaikaiseen energiatehokkaaseen valaistukseen
 • Ilmanvaihtotoimenpiteisiin
 • Aurinkokennojen asentamiseen
 • Kiinteistöteknisten järjestelmien älykkään ohjauksen asentamiseen

Yhtiö asettaa tiukat vaatimukset energiatehokkuudelle korjaus- ja uudisrakennus-
töiden yhteydessä. Kaikki uudisrakennukset sertifioidaan myös ruotsalaisen sertifiointijärjestelmän ”Miljöbyggnad” (”Ympäristörakennus”) mukaan.

Lue lisää sertifiointijärjestelmästä ”Miljöbyggnad” Swedish Green Building Councilin verkkosivustolta

Käytön optimoinnin lisäksi Gavlefastigheter toimii yhteistyössä tiloissa toimintaa harjoittavien kanssa edistääkseen energiatehokasta käyttäytymistä. Kyse on muun muassa TV-näytöistä, jotka näyttävät toiminnan sähkönkäytön, koulutustoimet ja viestinnän.

Kunnan yhtiö Gavlegårdarna pyrkii jatkuvasti energiatehokkuuden lisäämiseen työssään muun muassa selvittämällä mahdollisuudet aurinkokennostojen asentamiseen suurempien rakennusten/laitosten katoille.

Yhtiö on tehnyt pitkäaikaista työtä energiatehokkuuden lisäämiseksi monen vuoden ajan. Nykyisin jäljellä ei enää ole fossiililämmitystä, suoravaikutteista sähköä eikä sähkökattiloita. Viime vuosina Gavlegårdarna on panostanut paljon sähkönkäytön vähentämiseen ja saavuttanut 20 %:n vähennyksen seuraavien toimien avulla:

 • vaihtamalla vanhat tuulettimet ja ilmanvaihtolaitteet uusiin
 • ottamalla käyttöön taajuusohjatut pumput
 • vaihtamalla vanhan valaistuksen LED-valaistukseen yleisissä tiloissa ja piha-alueilla

Gävle Hamn AB:n oma kulutus on suhteellisen pieni, mutta se käy jatkuvasti keskustelua sataman eri toimijoiden kanssa muun muassa aurinkokennoratkaisuista yhdisteltyinä akkuvarastoon ja kaukolämmön laajennustöihin.

Gävle Hamn AB on jo aiemmin vaihtanut kaiken valaistuksen LED-valaistukseen, asentanut kaukolämmön sekä asentanut ilmalämpöpumput kohteisiin, joissa kaukolämpö ei aikaisemmin ole ollut taloudellisesti puolustettavissa. Lisää sähköä säästäviä toimenpiteitä on suunniteltu.

Vähennä kulutustasi

Jos me Gävlen asukkaat yhdessä käytämme sähköä järkevästi, voimme edistää kestävää ja vähäisempää sähkönkäyttöä koko yhteiskunnassa. Näin sinä säästät rahaa, mutta sillä on vaikutusta myös hintakehitykseen sähkömarkkinoilla. Alempaa löydät tietoa siitä, mitä voit tehdä ja missä järjestyksessä vähentääksesi sähkönkulutustasi.

Lue lisää energiatehokkuuden lisäämisestä Valtion energiaviraston talo-oppaasta

Vähentääksesi sähkönkulutusta voit

 • Alentaa sisälämpötilaa
 • Ottaa lyhyemmän suihkun
 • Tiskata astiat astianpesukoneessa
 • Pestä pyykin, kun pesukone on täynnä.
 • Sulkea laitteet pois päältä ja sammuttaa lamput
 • Ripustaa vaatteet kuivumaan sen sijaan, että käyttäisit kuivausrumpua.
 • Säätää jääkaapin lämpötilan +4 asteeseen ja pakastimen -18 asteeseen
 • Sulattaa pakastimen tarvittaessa.

Lue lisää energiaa säästävistä tottumuksista Valtion energiaviraston verkkosivustolta

Parantamalla talosi energiatehokkuutta vähennät energiankäyttöäsi ja samalla myös korkeiden sähkön hintojen vaikutusta omaan talouteesi pitemmällä aikavälillä.

 1. Tarkasta talon kunto, sähkösopimus ja energiatodistus
 2. Vähennä talon lämmön ja lämpimän veden tarvetta
 3. Tarkasta talon lämmitysjärjestelmä
 4. Mittaa ja ohjaa energiankäyttöäsi

Noudata Valtion energiaviraston verkkosivustolla olevaa vaihe vaiheelta opasta talon energiatehokkuuden parantamiseen

On paljon energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä, joihin ei tarvitse sijoittaa pääomaa. Kyse voi sen sijaan olla rutiinien, käyttäytymistapojen muuttamisesta tai toiminnan optimoimisesta.

Lue Valtion energisviraston verkkosivustolta toimista, jotka eivät vaadi investointeja.

Katso Valtion energiaviraston verkkosivustolta neuvoja, tukea ja opastusta siitä, miten voit parantaa yrityksesi energiatehokkuutta

Sinun täytyy tehdä ilmoitus ja odottaa aloituslupaa, kun aiot

 • asentaa uuden tulisijan, ts. rakennuksessa ei ole aikaisemmin ollut tulisijaa tai tulisija ei ole ollut siinä paikassa. Tämä koskee esimerkiksi takkauunia tai avotakkaa ja savupiippua tai savuhormia.
 • asentaa takkauunikasetin tai avotakkasydämen, mikä saattaa aiheuttaa muutoksia lämmitysolosuhteissa ja savukaasun lämpötiloissa tai jonkun muun muutoksen tulisijan toiminnassa
 • vaihtaa takkauunikasetin tai avotakkasydämen, mikä saattaa aiheuttaa muutoksia lämmitysolosuhteissa ja savukaasun lämpötiloissa tai jonkun muun muutoksen tulisijan toiminnassa
 • vaihtaa nykyisen tulisijan painavampaan
 • vaihtaa tulisijan, jos vaihdon jälkeen tarvitsee tehdä muuraustöitä
 • vaihtaa tulisijan, jos vaihto merkitsee sitä, että tullaan käyttämään toisen tyyppistä polttoainetta.

Löydät maksun tulisijan tai savuhormin asennuksesta tai olennaisesta muutoksesta täältä rakennustöihin liittyvät taksat ja maksut (ruotsiksi)

Kun valmistelet ilmoitusta, voit käyttää opasta tulisijan asennuksen ilmoittamiselle (ruotsiksi).

Asennuksen saa suorittaa vain pätevä asentaja tai alan ammattilainen.

Aurinkokennoille, aurinkopaneeleille ja aurinkokeräimille – ns. aurinkovoimaloille – vaaditaan joissakin tapauksissa rakennuslupa asemakaavoitetulla alueella. Asemakaavan ulkopuolisilla alueilla ei tavallisesti vaadita rakennuslupaa rakennusten julkisivun peitteen tai katon katteen päälle asennettaville aurinkovoimaloille. Lupavelvollisuutta voi kuitenkin olla laajennettu aluekohtaisissa määräyksissä.

Jos aurinkovoimalasi vaatii luvan, voit valmistella hakemustasi julkisivun muutoksen rakennuslupaoppaan avulla (ruotsiksi).

Lue lisää aluekohtaisista määräyksistä Asuntoviraston (Boverket) verkkosivustolta

Milloin et tarvitse rakennuslupaa

Asemakaavoitetulla alueella niille ei joissakin tapauksissa vaadita rakennuslupaa. Rakennuslupaa ei vaadita aurinkovoimalalle, kun

 • se asennetaan rakennuksen julkissivun peitteen tai katon katemateriaalin päälle
 • se myötäilee rakennuksen muotoja eikä käänny siitä ylöspäin tai ulospäin
 • sitä ei asenneta sellaisen rakennuksen päälle tai sellaiselle asutusalueille, joka on erityisen arvokas historiallisesta, kulttuurihistoriallisesta, ympäristöllisestä ja taiteellisesta näkökulmasta katsottuna
 • sitä ei asenneta sellaisille alueille tai sellaisten alueiden läheisyyteen, jotka ovat valtakunnan edun kannalta tärkeitä totaaliselle maanpuolustukselle
 • rakennuslupaa ei vaadita alueella voimassa olevan asemakaavan tai aluekohtaisten määräysten mukaan.

Sinun ei myöskään tarvitse hakea rakennuslupaa aurinkovoimaloille, jotka asennetaan maan päälle tai rakennusluvasta vapautettujen rakennusten, kuten friggebod-mökkien päälle.

Lue lisää aurinkovoimaloista Asuntoviraston verkkosivustolta

Lue lisää toimenpiteistä, joihin ei vaadita rakennuslupaa Asuntoviraston verkkosivustolta.

Lue lisää kulttuuriympäristöistä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennuksista ruotsiksi.

Jotkut toimenpiteet edellyttävät ilmoituksen tekemistä

Huomioi, että sinun saattaa tarvita tehdä ilmoitus, jos

 • toimenpide vaikuttaa rakennuksen rakenteeseen ja/tai sitä täytyy vahvistaa, esimerkiksi, jos kattorakennetta täytyy vahvistaa
 • asennus vaikuttaa huomattavasti rakennuksen palosuojeluun.

Voit valmistella ilmoituksesi noudattamalla oppaamme ohjeita (ruotsiksi).

Helpota pelastushenkilöstön työtä

Aurinkokennot ovat lisäriskitekijä pelastushenkilöstölle pelastustoimenpiteen yhteydessä. Siksi on muun muassa tärkeää, että aurinkovoimala asennetaan siten, että virran saa kytketyksi pois päältä ja että rakennukseen on kiinnitetty kyltti, jossa ilmoitetaan, että rakennuksessa on aurinkovoimala.

Hae tukea aurinkokennojen asennukseen

Voit hakea valtion tukea aurinkokennojen asennukseen. Tuki on suunnattu sekä yksityishenkilöille että yrityksille ja julkisille organisaatioille.

Hae tukea aurinkokennojen asennukseen Valtion energiaviraston verkkosivustolla

Tätä tukea voit saada

Meiltä saatava apu

Energia- ja ilmastoneuvonta voi auttaa sinua parantamaan energiankäyttösi tehokkuutta.

Lue lisää energia- ja ilmastoneuvonnasta

Yrityspalvelu auttaa sinua kysymyksen asettelusi pohjalta löytämään kunnalta tarvitsemasi tiedot, hakemasi henkilön tai järjestön. Kyse voi olla siitä, mitä sinun tarvitsee ajatella tai hakea tai mitä vaaditaan, kun haluat perustaa yrityksen tai kehittää yrityksesi toimintaa.

Yrityspalvelu voi auttaa sinua löytämään vastauksen kysymykseen tai toimia koordinoivana tukea pitemmän aikaa. Se voi tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi silloin, kun asiassasi on kyse monimutkaisemmasta kysymyksestä, joka vaatii useampia yhteenottoja eri henkilöihin kunnan palveluksessa. Toimimme yksinkertaisesti sinun tarpeittesi pohjalta ja autamme sinua niin kauan kuin tarvitset apuamme. Kaikki neuvonta on maksutonta ja meillä on salassapitovelvollisuus.

Lue lisää yrityspalvelusta ruotsiksi

Konsument Gästrikland tarjoaa sinulle maksutonta talous- ja velkaneuvontaa.

Lue lisää siitä, miten Konsument Gästrikland voi auttaa sinua

Jos sinulla on sähkölaskuusi tai sähkön hintatilanteeseen liittyvää kysyttävää tai ajatuksia, voit kääntyä kunnan yhtiön Gävle Energin puoleen.

Lue lisää sähkön hintatilanteesta Gävle Energin verkkosivustolta

Hae Verovirastolta veron tasausta

Jos saat yleensä suuren summan jälkiverona tai veronpalautuksena, voit oikaista sen hakemalla veron tasausta. Tällöin oikeansuuruinen vero pidätetään jo alusta alkaen.

Hae veron tasausta Veroviraston verkkosivustolla

Vahvista kotisi valmiutta

Jotta voisit vahvistaa kykyäsi selviytyä sähköpulasta ja muista yhteiskunnan asettamista haasteista, on tärkeää, että kotisi valmius on hyvä. Kyse on muun muassa siitä, mitä sinulla on kotona, jos jotakin tapahtuu, mutta myös siitä, miten hankit ja omaksut tietoa.

Lue lisää kodin valmiudesta ruotsiksi

Lataa tai tilaa ilmaiseksi MSB:n esite Jos kriisi puhkeaa tai sota syttyy (Om krisen eller kriget kommer) suomeksi täältä